Rakennuksen historiaa

Oulun Kiipeilykeskuksen rakennuksen historia alkoi, kun Osakeyhtiö Toppilan tehdasaluetta alettiin rakentaa kesäkuussa 1930. Tehdasalueen arkkitehtinä oli pääasiassa Alvar Aalto, ja se on ensimmäinen Alvar Aallon suunnittelemista tehdasalueista. Nykyisen Kiipeilykeskuksen tiloissa sijaitsi tehtaan voima-asema. Tehdas valmisti sulfiittiselluloosaa Englantiin Dixonin perheyhtiön kahdelle paperitehtaalle. 1970-luvulla tehdas myytiin Kajaani Oy:lle, jota kiinnosti eniten kaupassa mukana tullut metsäomaisuus. Tehdasalueelle Kajaani Oy kaavaili paperitehdasta, jota ei kuitenkaan rakennettu.

Voimala suljettiin vuonna 1985, ja sen uusin osa on purettu. Jäljelle jäänyttä rakennusta ovat asuttaneet lähinnä pulut vuoteen 2012 asti, jolloin sen kunnostaminen kiipeilyhalliksi alkoi.

Vanhan tehdasalueen rakennuksista on jäljellä useita uudessa käytössä:

· Keitto-osasto: nuorisoasuntoja
· Kuivaamo-osasto: Reenis, Boulderhalli
· Puuhiomo: kuntosali
· Hakesiilo/rouhelaari: Kulttuurisiilo, taide- ja kulttuurikäytössä
· Korjaamorakennus: monipalvelukeskus
· Laboratorio: nykyinen Dixon Club ja Top Burger
· Henkilökunnan asuinkerrostaloja: vuokra-asuntoja

 

Kuvassa Alvar Aallon alkuperäinen piirustus Toppilan sulfiittiselluloosatehtaan voima-asemasta vuodelta 1930. (lähde: Toppilan Asukasyhdistys, nettisivut 7.8.2013)

 

Rakennussuojelupalkinto

16.4.2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Kansainvälisen rakennussuojelupäivän kunniaksi vuoden 2015 Viisikanta-rakennussuojelupalkinnon Oulun kiipeilykeskus Oy:lle Toppilan vanhan voimalarakennuksen perinteitä kunnioittavasta käyttötarkoituksen muutoksesta.